Almanya Aile Birleşimi


Almanya Aile Birleşimi

Almanya aile birleşimi vizesi başvurusu için öncelikle Almanya konsolosluğundan randevu alınması gerekmektedir. Randevu talebi için 0212 230 80 60 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Hangi durumlarda başvuruda bulunabilirsiniz?


Almanya’da yaşayan eşinizin, çocuğunuzun yanına yerleşmek veya Türkiye’de bulunan reşit olmayan çocuklarınızı yanınıza getirmek yada Almanya’da bulunan kişi ile evlilik akdini gerçekleştirmek amaçlı olarak Almanya aile birleşimi başvurusunda bulunabilirsiniz ancak Almanya’da ki gelir durumunuzun geçiminizi sağlayabilecek miktarda olması gerekmektedir.  Gelir durumunuzun yeterli olup olmayacağını Almanya’da ki en yakın yabancılar şubesine giderek öğrenebilirsiniz.

Almanca dil şartı?

Ayrıca istenen diğer bir zorunluluk ise Almanya’ya yerleşecek kişi eşinin yanına gidiyor ise basit düzeyde Almanca bilmesi gerekmektedir. Bunu Goethe enstitüsü  sınavlarına girip sınavı kazandığına dair alacağı almanca A1 sertifikası ile ispatlayabilir veya dil bilmiyor ise kursa gidip öğrenmeli ve bu sınava girip belgeyi almalıdır. Dil bilgisi zorunludur ancak Almanya’da yaşayan çocuğunun yanına gidecek olanlar için zorunlu değildir.
Tüm çabalarınıza rağmen bu sertifikayı alamadıysanız şirketimiz size bu konuda yardımcı olabilir.

Gerekli Evraklar

Almanya aile birleşimi vizesi için gerekli evraklar başvurunuzun durumuna göre değişiklik göstermektedir. Önemli olan husus evraklarınızın tam ve eksiksiz olması ve gereken bazı belgelerin Almanca tercümelerinin yapılmış olması gerektiğidir. Ayrıca başvuru formunun Almanca olarak eksiksiz ve hatasız dolmuş olması önemlidir. Bu konuda tecrübeniz yok ise mutlaka bizden destek alınız.

Randevu almanız zorunludur. Randevusuz başvurular kabul edilmemektedir. Başvurunuzu geciktirmemek adına randevunuzu erkenden almanızı öneriyoruz. Randevu alabilmek için pasaport çıkartmış olmanız gerekmektedir.

Eşin Yanına Gidebilmek için Aile Birleşimi Vizesi


Lütfen 20 no’lu Bilgi Notu’nu mutlaka okuyunuz. Almanya’daki eşin yanına gidebilmek için Aile Birleşimi Vize başvurusunda gerekli olan belgeler aşağıda belirtilmiş olup, belge-lerin asılları ve ikişer adet fotokopileri ile ibraz edilmelidir. Gerekli vizenin ancak her iki eşin 18 yaşını doldurduğunda verildiği dikkate almanız rica olunur. Bu Bilgi Notu’nu check listesi olarak kullanınız . Almanca dilinde eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış iki adet başvuru formu İkamet Yasası’nın 54. Maddesi 2.fıkrası, 8.bendi gereğince başvuru sahibi tarafından imzalanmış ek belge Pasaport (bkz. 20 no’lu Bilgi Notu) 2 adet vesikalık fotoğraf (bkz. 20 no’lu Bilgi Notu) Her iki eşin nüfus bilgilerini içeren Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği („Formül B“)


- 17 yaşında evlilik yapanlarda: Anne ve babanın yazılı muvafakatı ile Almanca tercümesi


- 16 yaşında evlilik yapanlarda: Çiftin evlenebileceğine dair mahkeme kararı ve Almanca tercümesi Başvuru sahibine ait „Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“. Nüfus kayıt örneğinde „Düşünceler“ bölümünün eksiksiz doldurulmuş, nüfus kaydıyla ilgili tüm olaylar (örnek: önceki evlilikler, boşanmalar, çocuklar, anne ve baba, vatandaşlık) yazılı olmalıdır. Eşlerin daha önce gerçekleştirmiş oldukları evlilikleri var ise, buna dair kesinleşme şerhi ile gerekçeli boşanma ilamı ve duruma göre Almanya veya Türkiye’den alınmış tanıma ve tenfiz kararı.

Belirtilen belgelerin Almanca tercümeleri ve duruma göre ölüm kayıt ör-nekleri Almanya’da yaşayan eşe ait ikamet belgesi Almanya’da yaşayan eş Alman vatandaşı ise:
- Pasaportun veya kimlik belgesinin fotokopisi

- Eş doğuştan Alman Vatandaşı ise: Alman Doğum Belgesi Almanya’da yaşayan eş yabancı uyruklu ise:

- Pasaportun fotokopisi

- Oturma izni fotokopisi Basit düzeyde Almanca bilgisine sahip olunduğuna dair belge, Avrupa ortak dil kri-terleri uyarınca asgari A1 seviyesinde (www.europaeischer-referenzrahmen.de): A1 seviyesi, dil yeterliliği ile ilgili dört unsuru (anlama, konuşma, okuma ve yazma) kapsam-aktadır. Almanca bilgisinin nasıl ve nerede edinileceğine başvuru sahibi karar verir. An-cak A1 dil sertifikası yetkili bir kurum tarafından tanzim edilmelidir. Türkiye’de Goethe-Enstitüsü’nün „Start Deutsch 1“ (www.goethe.de) ile Avusturya Dil Diploması (ÖSD) „Grundstufe Deutsch 1“ (www.osd.at) kabul edilmektedir. Dil sertifikasının aslı ibraz edilmelidir. Yukarıda belirtilen dil sertifikasının ibraz edilmiş olması, vize işleminde dil yeterlilik belgesinin otomatik olarak kabul edileceği anlamına gelmemektedir.

Aşağıda belirtilen istisnai durumlarda A1-Sertifikası ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır:- Almanca dil bilgisine sahip olduğunuz belirgin ise (başvuru esnasında Alman-canızın Vize Bölümü’nde fark edilecek biçimde olması)
- Almanya’da yaşayan eşinizin ve aynı zamanda reşit olmayan Alman vatandaşı çocuğunuzun yanına gideceğiniz takdirde, Alman vatandaşı çocuğun yanına yer-leşmek için geçerli kurallar uygulanmakta olup, dil yeterliliği koşulu aranmamakt-adır.
- Almanya’da yaşayan eşiniz „AB Mavi Kart“ sahibi ise.
- Eşiniz İkamet Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca yüksek vasıflı eleman (Madde 19), bilim insanı (Madde 20) müteşebbis (Madde 21) olararak Almanya’da bulunuyorsa veya iltica hakkı (Madde 25/1), ilticacı statüsü (Madde 25/2) veya yerleşme iznine (Madde 26/3) (İltica hakkına sahip veya Almanya da uzun süreli yerleşme izni ile iltica statüsü) sahip olarak Almanya’da yaşıyorsa ve evlilik akdi eşiniz Almanya’ya yerleşmeden önce gerçekleştiyse.
- Bedensel, zihinsel veya ruhsal bir hastalıktan/engelden dolayı basit düzeyde Al-manca dil eğitimi alamayacak durumdaysanız. Engel olan durumların güncel bir doktor raporuyla belgelenmesi gerekmektedir. Okur-yazar olmamak veya ileri yaşta olmak, basit düzeyde Almanca eğitimine engel oluşturmamaktadır.
- Almanya’da yaşayan eşiniz Andorra, Avustralya, Brazilya, El Salvador, Honduras, İsrail, Japonya, Kanada, Monako, Kore Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, San Marino veya ABD vatandaşı ise.
- Mağduriyet durumlarında özel uygulama: Eşiniz Alman vatandaşı, çifte vatandaş veya Almanya’da Ortaklık Hukuku düzenlemelerine göre ikamet hakkına sahip Türk vatandaşı ise (Almanya`da resmi olarak çalışıyor veya kendi işini yapıyor ise) ve bir yıl boyunca Almanca eğitimi görüp, ciddi bir biçimde çaba sarf etmeni-ze rağmen dil sertifikasını alamadığınız durumlarda (örn. tarihi belirtilmiş olan kurs katılım belgeleri, sınava girmiş olduğunuzu gösteren belgeler).


Esasen yukarıda belirtilmiş olan belgelerin başvuru esnasında ibraz edilmesi yeterlidir. Fakat ge-rek duyulması halinde, Vize Bölümünce başka belgelerin ve Almanca tercümelerin de istenebile-ceğini lütfen gözönünde bulundurunuz.
Vize şartlarının yerine getirilip getirilmediği hususundaki tetkiklere Almanya’daki resmi kurumlar dahil olduğundan, vize işlemi birkaç ay sürebilmektedir. Vize başvurusu için ge-rekli tüm belgelerin ibraz edilmesinin ardından geçen ilk üç aylık süre zarfında Vize Bölümü yetkililerinin işlem süreciniz hakkında bilgi veremeyeceğini anlayışla karşılamanız rica olunur.


Almanya’da yaşamla ilgili Almanca, Türkçe ve İngilizce dilinde kapsamlı bilgileri bu linkte bu-labilirsiniz: www.integration-in-deutschland.de
Almanya’da yürürlükte olan Evliliğe eşdeğer birliktelikler hakkındaki yasa (LPartG) gereği, belirtilen türde birlikteliklerin muhafaza edilmesi için yukarıdaki hususlar geçerlidir.